Február hónap folyamán a Legyesbényei Gyermekekért Alapítvány pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, civil szervezetek szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására. Az alapítvány és a pályázat célja a szociális hátránykompenzálás és tanórán kívüli programok segítségével a diákok játékos tanulásának és élményszerzésének támogatása. Az elnyert összegből (3,4 millió Ft) a következő programokat és feladatokat hajtjuk végre:

erdei iskola

téli tábor

utaztatás

tanulmányi versenyek támogatása

elismerések adományozása.

A pályázatnak köszönhetően a tanulói integráció és a környezettudatos nevelés tanórán kívüli tevékenységekben, programokon valósul meg, fejlesztve a pedagógusok módszertani kultúráját is. A tanulók és pedagógusok által elsajátított ismeretek beépítése a tanórák hatékonysága és motiváló hatása mellett pozitív hatással van a tanulók személyiségfejlődésére is.