Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai támogatásával 2019. szeptember 30. és október 4. között a Világ Legnagyobb Tanórája globális oktatóprogramot hirdetett. A Legyesbényei Általános Iskola diákjai 2019. október 3-án ismerkedhettek meg az ENSZ fenntarthatóságot segítő 17 Globális Céljaival, ezen belül is az idei tanév külön kiemelt témájával, a biodiverzitással.

Négy tanórát szántunk felső tagozatban a téma feldolgozására, minden évfolyamnak egyet-egyet, tekintettel az eltérő életkori sajátosságokból adódó különbségekre. A foglalkozások témája: a biodiverzitás fogalma, megőrzésének fontossága, a biodiverzitás és klímaváltozás kapcsolata, valamint az ember szerepköre volt. A foglalkozások legfőbb célja, hogy a diákok ismerjék fel a biodiverzitás megőrzésének fontosságát, továbbá az, hogy felismerjék, mindannyian tehetünk a globálisnak tűnő ügy érdekében, akár helyi szinten is, napi szokásaink megváltoztatásával.

A tanórák elején a diákok megtekinthettek két kisfilmet, melyek a fenntartható világ, a fenntartható környezetvédelemről szóltak, valamint arról, hogy egy átlagember mivel tud hozzájárulni a környezet megóvásához mindennapjai során. Ezt követően a diákok egy rövid Power Pointos előadást hallgathattak meg a biológiai sokféleség szerepéről, megőrzésének fontosságáról és annak rohamos ütemű, főként az emberi tevékenység hatására történő pusztulásáról. Külön kiemelésre került a klímaváltozás szerepe a biológiai sokféleség pusztulásában, melyet az emberi tevékenység gyorsított fel az ipari forradalom óta. Végül a diákok elgondolkodtató kérdéseket kaptak, melyekre választ kellett adniuk.

Látszott, hogy a diákok aktívak voltak, a téma többségüket lekötötte, az egyes adatok, pedig megdöbbentették őket. A biológiai sokféleség megőrzése mindannyiunk közös feladata, ha azt szeretnénk, hogy a jövő embere egy élhető bolygón lakjon, mindenkinek tennie kell az ügy érdekében. A tanulók ötleteikkel, érveikkel és élményeikkel színesítették a tanórát. A probléma megoldására is tettek javaslatokat, bár azt többségük felismerte, hogy a problémakör globális jellegeket ölt, ennek ellenére azt is hangsúlyozták, hogy a legkisebb cselekedet is előrelépést jelent.

Végül két közmondást elemeztek, a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”, valamint „a Földet nem a nagyszüleinktől örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön”.

Az órai foglalkozásokról képanyag is készült, a munkában való közreműködést köszönöm pedagógiai asszisztens kollégáimnak.

Jancsovszki Máté