Még alig kezdődött el az új tanév, s iskolánk máris sok újdonsággal igyekezett gazdagítani az oktató-nevelő munka eredményességét, hatékonyságát.

Mi sem bizonyíthatja ezt jobban annál, hogy ebben a tanévben egy nyertes pályázatnak köszönhetően a Legyesbényei Általános Iskola is Boldog iskola lett. Örömmel és büszkén álltunk egy olyan kezdeményezés mögé, melynek szakmai munkáját, pedagógiai szükségszerűséget Prof. Dr. Bagdy Emőke is elismeri.

Szeptember 18 –án dr. Szepesi Nándor igazgató úr hivatalosan is átvette a Boldog iskola oklevelet Budapesten. Intézményünk négy pedagógusa augusztus végén egy intenzív képzésen vett részt azért, hogy az ott szerzett tudásanyaggal és megfelelő módszertani felkészültséggel sikeresen és hatásosan működhessen a mi iskolánkban a Boldog iskola program.

A program kiemelt küldtetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára. Iskolánk pedagógiai és nevelési céljai, a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink összecsengenek a boldogságprogramban megfogalmazott célokkal:

„A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget.”

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Minden témával egy hónapon keresztül foglalkoznak a gyerekek. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ismerjék meg a saját érzéseiket, nevezzék meg az adott érzelmi állapotukat, s ha szükséges, egy-egy helyzetben tudjanak lazító technikákat alkalmazni akár a stressz oldására, akár relaxálásra.

A 10 téma havi lebontásban:

  1. Boldogságfokozó hála
  2. Optimizmus gyakorlása
  3. Kapcsolatok ápolása
  4. Boldogító jócselekedetek
  5. Célok kitűzése és elérése
  6. Megküzdési stratégiák
  7. Apró örömök élvezete
  8. Megbocsátás
  9. Testmozgás
  10. Fenntartható boldogság

Örömmel csatlakoztunk és csatlakozunk továbbra is minden olyan kezdeményezés mellé, melyek azt a célt szolgálják, hogy gyermekeink kiegyensúlyozott, boldogságra fogékony, ezáltal sikeres és egészséges felnőtté váljanak.