Pedagógusaink, akik segíteni fogják a diákokat az elkövetkezendő tanévben: Az 1-2. osztályosok osztályfőnöke Dorgainé Tóth Ibolya. A 3-4. osztályosoké Virág Zoltánné, aki robotika szakkört is tart. Az ötödikesek osztályfőnöke Laczkóné Szloboda Margit tanárnő, a felső tagozatban német és ének tárgyakat oktat, valamint az énekkart vezeti. A hatodikosok osztályfőnöke Baráthné Juhos Emese tanárnő, aki a magyart és a rajz tantárgyakat oktat, magyar szakkört vezet, valamint a felsős munkaközösség vezetője. A hetedikesek osztályfőnöke Zagyi Zsoltné, intézményvezető-helyettes asszony, logopédiai, gyógypedagógiai foglalkozásokat tart, valamint Sport Poha-Rak, Táblajáték szakkört, Dalkört és Kerti szakkört vezet. A nyolcadikosok osztályfőnöke Csákiné Borbély Mónika tanárnő, aki matematika és technika órákat tart a felsősöknek. Németh Cintia testnevelést oktat. Jancsovszki Máté tanár úr történelmet, földrajzot, természetismeretet, hon-és népismeretet és erkölcstant tart a felső tagozatos diákoknak. Emellett tehetséggondozó szakkört vezet történelem és földrajz tantárgyakból. Horváth Andrea és Batóné Büstyei Andrea tanárnők a napközis csoportokat koordinálják. Szepesi Nándor intézményvezető földrajzot tanít a hatodikosoknak, valamint sportszakkört és labdarúgás szakkört tart alsó és felső tagozatos gyerekeknek.

Barnáné Csépke Mária tanárnő kémia, Szárnya Zoltán tanár úr biológia, Holopcev Péter informatika, Koncsolné Kiss Ágnes gyógypedagógia, Klausz Zoltán fizika órákat fog tartani intézményünkben.

Az iskola zavartalan működésében segítségünkre lesz még Kocsis Józsefné iskolatitkár, Kerekesné Merva Irén, Tóth Attiláné, Fazekas Jánosné, Kurmai István technikai dolgozók, illetve Bálint Brigitta és Tóth Noémi asszisztensek.